Firma została wyróżniona prestiżowym przyjęciem w poczet Członków Rady Programowej Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców.


Czym się zajmujemy tak w skrócie? Obszarem wiedzy z dziedziny prawa, technologii informatycznej, organizacji i zarządzania oraz inżynierii produkcji, określany mianem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz szeroko pojętą ochroną przedsiębiorstw. Jesteśmy firmą działającą w oparciu o Ustawę o usługach detektywistycznych.

Obszary zagrożeń w firmie:

zagrożenia losowe – wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe, katastrofy i wypadki, które wpływają na stan bezpieczeństwa informacji (np. pożar budynku, w którym znajdują się nośniki danych);

tradycyjne zagrożenia informacyjne – szpiegostwo, działalność dywersyfikacyjna bądź sabotażowa (ukierunkowana na zdobycie informacji lub ofensywną dezinformację prowadzoną przez inne osoby, podmioty i organizacje);

zagrożenia technologiczne – zagrożenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych (np. przestępstwa komputerowe, cyberterroryzm, walka informacyjna) oraz zagrożenia będące następstwem niedostatecznych rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych.
Zagrożenia informacyjne można również podzielić ze względu na lokalizację ich źródła powstawania, wówczas wyróżnia się zagrożenia:

wewnętrzne – powstające wewnątrz organizacji; zagrożenia utratą, modyfikacją bądź uszkodzeniem mogą nastąpić w wyniku niezamierzonego (błędu lub przypadku) bądź celowego działania nieuczciwych pracowników (użytkowników);

zewnętrzne – generowane poza instytucją; zagrożenia utratą, uszkodzeniem lub uniemożliwieniem wykonywania na zbiorach danych podstawowych operacji może skutkować zamierzonym bądź przypadkowym działaniem osób trzecich względem systemu czy sieci teleinformatycznej;

fizyczne – bezpieczeństwo informacyjne zakłócone zostaje w wyniku wystąpienia awarii, katastrofy bądź innych nieoczekiwanych sytuacji ingerujących w system teleinformatyczny czy urządzenia sieciowe.

Zajmując się od od lat ochroną informacji chcielibyśmy się z Państwem podzielić zdobytą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu +48 666 400 960.