Poruszając się od lat w sferze biznesu zdajemy sobie sprawę jak ważna jest wiedza osób podejmujących decyzje w firmie na tematy kłopotliwe czy poufne.

Zatrudnieni w naszej firmie detektywi sprawdzą:

  • tożsamość, referencje, historię zatrudnienia potencjalnego pracownika
  • ustalą wiarygodność osoby aspirującej na określone stanowisko w firmie
  • lojalność zatrudnionych w niej od lat pracowników, zwłaszcza, gdy zajmują oni kluczowe dla jej rozwoju stanowiska
  • przeszłość kryminalną
  • zweryfikują płynność finansową oraz historię kredytową pracowników
  • czy dotrzymują tajemnicy poufnych, ważnych dla firmy informacji.

Należy pamiętać, że niesłuszny zarzut może wpłynąć krzywdząco na osobę podejrzaną, ale też i na skarżącego. Publiczne pomówienie, które okaże się nieprawdą może być ścigane z oskarżenia prywatnego.

Przewagą firmy działającej w oparciu o ustawę o usługach detektywistycznych jest możliwość zbierania informacji bez zgody osób których te dane dotyczą.

Zapraszamy do kontaktu +48 666 400 960.