Urządzenia szpiegujące to nie tylko lęk przed wyciekiem ważnych danych, haseł, czy tajemnic, to także brak poczucia bezpieczeństwa na własnym terenie oraz niejednokrotnie olbrzymie straty.

Pozyskanie urządzeń szpiegujących jest niezwykle proste i dlatego każdy może nieświadomie paść ofiarą agresora. Wykrycie takiego urządzenia nie jest już takie proste i w tym przypadku niezbędna okazuje się pomoc wyspecjalizowanej firmy, która dzięki wiedzy i profesjonalnym urządzeniom potrafi zlokalizować zagrożenie.

Nasi eksperci przeprowadzą badania specjalistycznym sprzętem w biurach, salach konferencyjnych, recepcjach i innych kluczowych pomieszczeniach firmowych.

Pomieszczenia są również przeszukiwane fizycznie. Specjaliści potrafią szybko ocenić wizualny stan urządzeń i linii elektrycznych, elementów konstrukcji budynku (okna, ściany, podłogi, parapety, kanały wentylacyjne itp.) pod kątem możliwości zainstalowania w tych miejscach urządzeń inwigilujących.

Specjalistyczny sprzęt pozwala wykryć elektroniczne urządzenia szpiegujące zainstalowane w ścianach, sufitach, meblach, biurkach czy fotelach, w drobnym AGD, RTV, itd. Warto pamiętać, że kamery szpiegowskie, lokalizatory GPS i inny sprzęt podsłuchowy jest coraz mniejszy i idealnie wtapia się w otoczenia (ma np. postać długopisu czy innych akcesoriów biurowych), dlatego często nie jest widoczny gołym okiem.

Wykonanie i przekazanie PROTOKOŁU BADAŃ

Protokół badań sporządzany jest w jednym egzemplarzu (na życzenie Zamawiającego w dowolnej liczbie ponumerowanych egzemplarzy). Protokół badań ma charakter poufny, gdyż zawiera strategiczne informacje dotyczące bezpieczeństwa informacji w badanych pomieszczeniach: informacje o podatnościach, lukach w systemie ochrony informacji. W protokole standardowo znajdują się rozdziały: miejsce, cel i zakres badań, zastosowana aparatura, metody badań, wyniki badań, wnioski i zalecenia, uwagi końcowe.

Zapraszamy do kontaktu + 48 666 400 960.